Overeenkomst met de SSVV over het gebruik van VCA in België

plaats
-10

Overeenkomst tussen de vzw CSM (Contractor Safety Management) en de SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) inzake de toepassing van het VCA-systeem en het daarmee verband houdende gebruik van het woord- en beeldmerk.
In een bijlage wordt nadere invulling gegeven aan de afspraken in de overeenkomst i.v.m. het bewaken van de kwaliteit en het in overeenstemming zijn en blijven van de schema’s en examens. De SSVV en de vzw CSM nemen zich voor om minimaal jaarlijks bijeen te komen om de werkwijze en de samenwerking door te nemen. Dit overleg kan resulteren in het aanpassen van onderhavig document.