Informatienota MASE-VCA


Van links naar rechts: Eugène Hillen (SSVV, Nederland), Kris De Meester (BeSaCC-VCA, België), Serge Kéroullé (MASE, Frankrijk) en Ton Jeen (CCvD-VCA, Nederland).

11/07/2013 - Op 5 juli 2013 werd een officiële informatienota, bedoeld voor alle opdrachtgevers, over de gelijkwaardigheid tussen VCA en MASE ondertekend door de 3 betrokken partijen.

Deze nota stelt dat VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers Nederland/België) en MASE (Manuel Amélioration Sécurité des Entreprises Frankrijk) vergelijkbare systemen zijn die soortgelijke garanties bieden aan de opdrachtgevers (plant-owners) met betrekking tot het aanstellen van veilige aannemers en onderaannemers.
De nota is informatief en richtinggevend, maar de opdrachtgever blijft uiteraard vrij om te beslissen welke vereisten en/of certificaten hij al dan niet oplegt.

De partijen verbonden zich er ook toe om in oktober een echte internationale organisatie boven de doopvont te houden met als doel alle organisaties actief op het vlak van contractorveiligheid te verenigen en harmonisatie na te streven.

Klik hier om het volledige document te raadplegen.