Gelijkstelling Nederlands specificatieblad 'Adembescherming niveau B' met IS-081 en IS-082

Het Uitvoerend Comité van Deskundigen heeft op zijn vergadering van 17 juni 2015 beslist om het Nederlands specificatieblad 'Adembescherming niveau B' van de SIR (Stichting Industriële Reiniging) gelijk te stellen met de Belgische specificatiebladen IS-081 en IS-082, alsook van de toelatingsvoorwaarde inzake ademhalingsbescherming voor IS-007 "Veiligheidswacht besloten ruimte".

Meer info over de risicovolle taken, zie Info Risicovolle Taken.