Beroepsduikers vrijgesteld van examen ademhalingsbescherming

Het Uitvoerend Comité van Deskundigen heeft op zijn vergadering van 3 maart 2015 beslist om bepaalde duikers vrij te stellen van de risicovolle taken i.v.m. ademhalingsbescherming, zijnde: IS-008, IS-081 en IS-082, alsook van de toelatingsvoorwaarde inzake ademhalingsbescherming voor IS-007 "Veiligheidswacht besloten ruimte".

Het gaat meer bepaald om personen die in het bezit zijn van een brevet voor beroepsduikers dat werd uitgereikt door een duikschool die lid is van de 'International Diving Schools Association' (IDSA) of van de 'International Marine Contractors Association' (IMCA). Ze moeten wel kunnen aantonen dat hun laatst ingelogde duik minder dan 5 jaar geleden is (zie duiklogboek) en dat ze medisch geschikt zijn.
Wie een brevet 'sportduiken' of 'recreatief duiken' heeft, geniet geen vrijstelling.

Dit besluit werd ook gepubliceerd in de besluitenlijst, zie "Documentatie" - rubriek "VCA-checklist".
Meer info over de risicovolle taken, zie Info Risicovolle Taken