BeSaCC-VCA Newsletter - Cont®act #2 (maart 2015)

In dit nummer:

- Contractormanagement: betrokkenheid is de sleutel bij VINCI Energies
- Centraal Diploma Register (CDR)
- Risicovolle taken: beroepsduikers vrijgesteld van examen ademhalingsbescherming
- Examen- en opleidingscentrum in de praktijk: ECS Training Academy
- Waken over de kwaliteit

Beroepsduikers vrijgesteld van examen ademhalingsbescherming

Het Uitvoerend Comité van Deskundigen heeft op zijn vergadering van 3 maart 2015 beslist om bepaalde duikers vrij te stellen van de risicovolle taken i.v.m. ademhalingsbescherming, zijnde: IS-008, IS-081 en IS-082, alsook van de toelatingsvoorwaarde inzake ademhalingsbescherming voor IS-007 "Veiligheidswacht besloten ruimte".

Het gaat meer bepaald om personen die in het bezit zijn van een brevet voor beroepsduikers dat werd uitgereikt door een duikschool die lid is van de 'International Diving Schools Association' (IDSA) of van de 'International Marine Contractors Association' (IMCA). Ze moeten wel kunnen aantonen dat hun laatst ingelogde duik minder dan 5 jaar geleden is (zie duiklogboek) en dat ze medisch geschikt zijn.
Wie een brevet 'sportduiken' of 'recreatief duiken' heeft, geniet geen vrijstelling.

Dit besluit werd ook gepubliceerd in de besluitenlijst, zie "Documentatie" - rubriek "VCA-checklist".
Meer info over de risicovolle taken, zie Info Risicovolle Taken

Werken op hoogte

Voor werknemers die een opleiding 'Basisveiligheid VCA' of 'VOL-VCA' hebben gevolgd na 1 januari 2007, mag er vanuit gegaan worden dat zij voldoen aan Art. 18.- $ 1 van het Koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.

Werken op hoogte

Voor werknemers die een opleiding 'Basisveiligheid VCA' of 'VOL-VCA' hebben gevolgd na 1 januari 2007, mag er vanuit gegaan worden dat zij voldoen aan Art. 18.- $ 1 van het Koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.

BeSaCC-VCA Newsletter

We zijn verheugd u het eerste exemplaar van onze nieuwsbrief te kunnen aanbieden.
Via dit kanaal zullen we driemaal per jaar informatie en nieuws in verband met contractorveiligheid met u delen.

We wensen u veel leesplezier!

Een printversie van deze nieuwsbrief kan u hier terugvinden (rubriek ‘Documentatie’).

BeSaCC-VCA Newsletter

We zijn verheugd u het eerste exemplaar van onze nieuwsbrief te kunnen aanbieden.
Via dit kanaal zullen we driemaal per jaar informatie en nieuws in verband met contractorveiligheid met u delen.

We wensen u veel leesplezier!

Een printversie van deze nieuwsbrief kan u hier terugvinden (rubriek ‘Documentatie’).

BeSaCC-VCA Newsletter

We zijn verheugd u het eerste exemplaar van onze nieuwsbrief te kunnen aanbieden.
Via dit kanaal zullen we driemaal per jaar informatie en nieuws in verband met contractorveiligheid met u delen.

We wensen u veel leesplezier!

Een printversie van deze nieuwsbrief kan u hier terugvinden (rubriek ‘Documentatie’).