Laatste nieuws

 • 2018-01-12 Nieuwe VCA is een feit!

  De Raad voor Accreditatie (RvA, de toezichthouder op het VCA-systeem in Nederland), heeft de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.

 • 2017-11-28 Nieuwe VCA examens vanaf 1 januari 2018

  Aan elke leidinggevende, preventieadviseur, consultant, lesgever, werknemer, student,… die te maken heeft met VCA en/of VCA-opleidingen en -examens: OPGELET! Vanaf 1 januari 2018 treedt een nieuw examensysteem in werking! De grootste verandering is een verschuiving van toetsen op kennis naar toetsen op inzicht. Kennis is nog steeds nodig, maar waar het in de praktijk vooral om gaat is de toepassing ervan. De kandidaten krijgen daarom niet meer alleen multiplechoicevragen voorgelegd, maar ook vragen aan de hand van specifieke situaties waarin ze veilige keuzes moeten maken.

 • Wijzigingen Reglement voor examinering VCA

  Voor een betere afstemming met Nederland en om meer duidelijkheid te creëren en elke interpretatie over de erkenningsprocedure uit te sluiten, heeft het UCvD een aantal wijzigingen aangebracht aan het Reglement voor examinering VCA. De eisen aan de examens, o.a. m.b.t. het computerexamen en de cesuur, zullen later nog aangepast worden op advies van de TC-K en opgenomen worden in een technische bijlage. De laatste versie van het Reglement vindt u hier.

 • Wijzigingen Reglement voor examinering VCA

  Voor een betere afstemming met Nederland en om meer duidelijkheid te creëren en elke interpretatie over de erkenningsprocedure uit te sluiten, heeft het UCvD een aantal wijzigingen aangebracht aan het Reglement voor examinering VCA. De eisen aan de examens, o.a. m.b.t. het computerexamen en de cesuur, zullen later nog aangepast worden op advies van de TC-K en opgenomen worden in een technische bijlage. De laatste versie van het Reglement vindt u hier.

 • Wijzigingen Reglement voor examinering VCA

  Voor een betere afstemming met Nederland en om meer duidelijkheid te creëren en elke interpretatie over de erkenningsprocedure uit te sluiten, heeft het UCvD een aantal wijzigingen aangebracht aan het Reglement voor examinering VCA. De eisen aan de examens, o.a. m.b.t. het computerexamen en de cesuur, zullen later nog aangepast worden op advies van de TC-K en opgenomen worden in een technische bijlage. De laatste versie van het Reglement vindt u hier.

 • Eind- en toetstermen situatie 2017 (versie 2.0)

  Vanaf 1 januari 2018 zullen de VCA-examens in België volledig gebaseerd zijn op de vernieuwde eind- en toetstermen (versie 2.0). Het gaat niet zo zeer om inhoudelijke wijzigingen, maar wel om het herformuleren van de ETT in functie van het toepassen van kennis in werksituaties. De examenvragen zijn aangepast om te voldoen aan dat nieuwe uitgangspunt. Zo zijn er nu veel toepassingsvragen waarbij inzicht in en redeneren op verschillende situaties centraal staan i.p.v. de bekende kennis vragen.

 • Eind- en toetstermen situatie 2017 (versie 2.0)

  Vanaf 1 januari 2018 zullen de VCA-examens in België volledig gebaseerd zijn op de vernieuwde eind- en toetstermen (versie 2.0). Het gaat niet zo zeer om inhoudelijke wijzigingen, maar wel om het herformuleren van de ETT in functie van het toepassen van kennis in werksituaties. De examenvragen zijn aangepast om te voldoen aan dat nieuwe uitgangspunt. Zo zijn er nu veel toepassingsvragen waarbij inzicht in en redeneren op verschillende situaties centraal staan i.p.v. de bekende kennis vragen.

 • Anderstaligheid in de kijker

  Binnenkort vinden er 2 studienamiddagen plaats waar anderstaligheid in de kijker wordt gezet.

       De studiedag "Werkpostfiches en Anderstaligen" van P&I in Brussel op 24 mei (in het NL).

       De studiedag "Werken met anderstaligen" van Agoria in Brussel op 8 juni (in het NL en het FR).
       De prijs van de preventieadviseur van het jaar 2016 zal dan eveneens worden uitgereikt.

  Ook in onze meest recente nieuwsbrief - Contract 3 - kan u een artikel rond anderstaligheid terugvinden.

  De studiedagen, onze nieuwsbrief en onderstaande BeSWIC-artikelen kunnen u erbij helpen om te voldoen aan vraag 3.7 van de VCA-checklist.

  BeSWIC-artikelen:
  Diverse initiatieven rond anderstaligheid
  Tekeningen voor preventie in de bouw