17 SMS 2543a

Status
Valid
Issue date
29-11-2020
Geldig van
30-11-2020
Geldig tot
14-09-2023
scope
Uitvoeren van openbare en private weg- en rioleringswerken. Bouwen van
constructies in gewapend beton.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type