08 SMS 1658d

Status
Valid
Issue date
01-11-2020
Geldig van
02-11-2020
Geldig tot
19-10-2023
scope
Het uitvoeren van : dakbedekkingswerken, gevelbekledingswerken, montage van metaalconstructies, bouwkundige
activiteiten

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type