13 SMS 2185c

Status
Valid
Issue date
01-11-2020
Geldig van
05-11-2020
Geldig tot
04-05-2023
scope
Algemene aannemingen van infrastructuurwerken, bouwprojecten, technieken, renovatie
en onderhoudswerken: gebouwen, industriële projecten, burgerlijke bouwkunde, grond-,
spoor- en wegeniswerken, afbraakwerken, saneringen en sportinfrastructuur.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type