716389020

Status
Valid
Issue date
29-04-2020
Geldig van
24-04-2020
Geldig tot
23-04-2023
scope
Het uitvoeren van wegonderhoud, netheidsonderhoud en groenonderhoud.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type