357307617

Status
Expired
Issue date
17-07-2017
Geldig van
07-07-2017
Geldig tot
18-12-2020
Verlengd tot
18-12-2020
scope
Aanleggen en onderhoud van beken. Waterbouwkundige werken. Bouwen, herstel- en onderhoud van wegen. Uitvoeren van grondwerken.

Toegekend aan

Certificatie-instantie