08 SMS 1668d

Status
Valid
Issue date
06-12-2020
Geldig van
07-12-2020
Geldig tot
23-11-2023
scope
Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken en aanleggen van opritten. specialiteit kasseien.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type