17 SMS 2555a

Status
Valid
Issue date
22-11-2020
Geldig van
27-12-2020
Geldig tot
26-12-2023
scope
Fysisch-chemische en biologische bodemsaneringswerken alsmede grondontsmettingswerken vanuit Opglabbeek. Tijdelijke opslag en bodemverandering vanuit Opglabbeek.

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type