1603391420

Status
Valid
Issue date
12-08-2020
Geldig van
13-08-2020
Geldig tot
12-08-2023
scope
Groenonderhoud en aanplantingen. Maaien wegbermen. Borstelen en vegen van verhardingen in het kader van preventieve onkruidbestrijding.

Certificatie-instantie

Type