BV-720-3847-1985

Status
Expired
Issue date
15-10-2018
Geldig van
16-10-2018
Geldig tot
02-10-2021
scope
grond- en afbraakwerken en recyclage; wegenis- en rioleringwerken; bodem- en grondwatersaneringwerken

Toegekend aan

Certificatie-instantie