1603310717

Status
Expired
Issue date
16-10-2017
Geldig van
16-10-2017
Geldig tot
12-08-2020
scope
Groenonderhoud en aanplantingen. Maaien wegbermen. Borstelen en vegen van verhardingen in het kader van preventieve onkruidbestrijding.

Certificatie-instantie