494312917

Status
Expired
Issue date
11-10-2017
Geldig van
11-10-2017
Geldig tot
05-09-2020
scope
Bagger en waterbouwwerken. Onderhouds- en ruimingwerken aan bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. Dijk-, grond-, wegenis, riolering- & draineringswerken.

Certificatie-instantie