99 sms 317f

Status
Expired
Issue date
28-08-2017
Geldig van
28-08-2017
Geldig tot
18-08-2020
scope
Infrastructuur- en bouwwerken.
- uitvoerenv an wegenbouwkundige werken : algemene aanneming van infra-structuurwerken waaronder grondwerken, rioleringswerken, betonklinkers, asphalt en wegenisbeton.
- bouwkundige werken : algemene aannemingen en totaalinrichtingen van bouwerken, woningen en kantoren.
- Hekwerken : plaatsen van afsluitingen, poortn en automatisatie- en veiligheidssystemen.
- Sport & Recreatie : aanleg van speel- en sportinfrastructuur
- Eigentijdse groencreaties en aanverwanten
- Constructiewerken in metaal.

Toegekend aan

Certificatie-instantie