1603244214-1

Status
Expired
Issue date
15-02-2017
Geldig van
15-02-2017
Geldig tot
12-08-2017
scope
Groenonderhoud en aanplantingen. Maaien wegbermen. Borstelen en vegen van verhardingen in het kader van preventieve onkruidbestrijding.

Certificatie-instantie