00 SMS 548e

Status
Expired
Issue date
14-12-2015
Geldig van
08-01-2016
Geldig tot
07-01-2019
scope
De realisatie en uitvoering van: buisdoorpersingen en microtunnelling, gestuurde boringen, tunnelboringen in diameter >=3 meter, duwen van geprefabriceerde constructies, buizendaken, bouwen van verticale schachten en bouwputten, speciale technieken, bouwwerken, leidingen en bekabelingen behorende bij deze technieken, injectietechnieken, rioolrenovatie (pipe-bursting, kousrelining, shortliners).

Toegekend aan

Certificatie-instantie