99 SMS 350e

Status
Expired
Issue date
15-12-2014
Geldig van
15-12-2014
Geldig tot
08-12-2017
scope
Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken, plaatsen van opritten en paden, bijbehorende grond- en graafwerken, ten behoeve van de openbare en de private sector

Toegekend aan

Certificatie-instantie