99 SMS 317e

Status
Expired
Issue date
18-08-2014
Geldig van
18-08-2014
Geldig tot
18-08-2017
scope
nfrastructuur- en bouwwerken.
Uitvoeren van wegenbouwkundige werken: algemene aanneming van infra-structuurwerken waaronder grondwerken, rioleringswerken, betonklinkers, asfalt en wegenisbeton.
Bouwkundige werken: algemene aannemingen en totaalinrichtingen van bouwwerken, woningen en kantoren.
Hekwerken : plaatsen van afsluitingen, poorten en automatisatie- en veiligheidssystemen.
Sport & Recreatie : aanleg van speel- en sportinfrastructuur.
Eigentijdse groencreaties en aanverwanten
Constructiewerken in metaal.

Toegekend aan

Certificatie-instantie