716208912

Status
Expired
Issue date
23-12-2012
Geldig van
23-12-2012
Geldig tot
23-12-2015
scope
Groenonderhoud, wegenonderhoud, wegeniswerken en waterbouwwerken.

Toegekend aan

Certificatie-instantie