56630703

Status
Expired
Issue date
09-04-2003
Geldig van
22-03-2003
Geldig tot
21-03-2006
scope
Grondwerken, waterbouwwerken, wegeniswerken, rioleringswerken en onderhoud van waterlopen.

Certificatie-instantie