99 350c

Status
Expired
Geldig van
12-01-2009
Geldig tot
08-12-2011
scope
Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken, plaatsen van opritten en paden, bijbehorende grond- en graafwerken, ten behoeve van de openbare en de private sector

Toegekend aan

Certificatie-instantie

Type