99 350dR1

Status
Expired
Issue date
19-05-2014
Geldig van
19-12-2011
Geldig tot
08-12-2014
scope
Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken, plaatsen van opritten en paden, bijbehorende grond- en graafwerken, ten behoeve van de openbare en de private sector

Toegekend aan

Certificatie-instantie