BV-720-3847-1541

Status
Expired
Issue date
20-01-2016
Geldig van
16-10-2015
Geldig tot
15-10-2018
scope
- grond- en afbraakwerken en recyclage,
- wegenis- en rioleringwerken,
- bodem- en grondwatersaneringwerken

Toegekend aan

Certificatie-instantie